IT Business Analyst (BA)

Logo transparent small
  • HCMC

Yêu cầu công việc

– Có kiến thức về lĩnh vực ngân hàng, thanh toán thẻ/ tài khoản
– Có kiến thức về ví điện tử, QR, các loại thiết bị thanh toán (ATM, POS, mobile)
– Có kiến thức về mô hình hóa UML, ERD
– Khả năng soạn thảo tốt tài liệu (URD, BRD, SRS, …)
– Có kỹ năng giao tiếp, làm việc với khách hàng để lấy yêu cầu.
– Có khả năng phân tích nghiệp vụ, thiết kế nghiệp vụ
– Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm
– Có khả năng làm việc trong môi trường chịu áp lực cao
– Có kiến thức căn bản về hệ CSDL: MSSQL, MariaDB/MySQL
– Có kiến thức về quản lý dự án (lợi thế)
– Có kỹ năng đàm phán, giải quyết vấn đề liên quan công việc

Mô tả công việc

– Làm việc với khách hàng để lấy yêu cầu
– Phân tích nghiệp vụ, thiết kế nghiệp vụ ứng dụng/ website
– Soạn thảo/ viết tốt tài liệu (URD, BRD, SRS, …)
– Làm việc, đàm phán, thống nhất nghiệp vụ với khách hàng
– Làm việc Develop trong quá trình phát triển phần mềm khi được yêu cầu
– Kiểm tra luồng nghiệp vụ chính trên ứng dụng, làm việc với QC để đảm báo testcase đầy đủ các tính năng quan trọng
– Phối hợp với các bên liên quan để phân tích chẩn đoán sự cố

Kinh nghiệm

– Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm tại vị trí BA hoặc sr.BA trong lĩnh vực liên quan Finance, Banking, Card Payment.
– Cử nhân hoặc bằng cấp tương đương.

Cách Thức Ứng Tuyển

Gửi về email [email protected]

To apply for this job email your details to lehang.nguyen@alttekglobal.com