Chuyên viên vận hành hệ thống

slider_header_3

Website Công ty Cổ phần Alttekglobal-ATG

Chuyên viên vận hành hệ thống

Job Description:

 • Khảo sát, xây dựng phương án triển khai hệ thống cho khách hàng
 • Triển khai, cài đặt hệ thống dịch vụ cho khách hàng
 • Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng sử dụng hệ thống phần mềm trong suốt quá trình triển khai
 • Tuân thủ các quy định, quy trình liên quan đến nhiệm vụ.

Job Requirements:

 • Tốt nghiệp chuyên ngành: Công nghệ thông tin
 • Có kiến thức về mạng và các hệ thống máy chủ: Linux và Windows
 • Có khả năng sử dụng các công cụ giả lập như Postman để làm việc với API
 • Có kỹ năng đọc log các hệ thống và sử dụng các tool hỗ trợ cho việc đọc log hệ thống
 • Có kinh nghiệm tham gia tích hợp phần mềm hệ thống, xử lý sự cố các hệ thống máy chủ và dịch vụ trên mạng là một lợi thế
 • Có kinh nghiệm từ 01 năm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin là một lợi thế
 • Thành thạo một trong số các CSDL sau (là một lợi thế): Mysql, SQL Server, Oracle
 • Kỹ năng giao tiếp và ứng xử; kỹ năng đàm phán
 • Kỹ năng làm việc nhóm và độc lập
 • Chịu được áp lực công việc

Why you’ll love working here

 • Tiền thưởng khi hoàn thành dự án đúng tiến độ.
 • Tăng lương theo hiệu suất làm việc.
 • Du lịch hàng năm,
 • Gói bảo hiểm sức khỏe định kỳ hàng năm.
 • Gói thành viên Yoga Fitness

Apply for:

Email: [email protected]

To apply for this job email your details to loan.tran@alttekglobal.com