Chuyên viên Quản trị hệ thống

Website Công ty Cổ phần Alttekglobal-ATG

Chuyên viên Quản trị hệ thống

Job Description:

 • Hỗ trợ ngoài giờ cho các trường hợp khẩn cấp liên quan đến cơ sở hạ tầng cũng như bảo trì không thường xuyên vào cuối tuần.
 • Vận hành và xây dựng tài liệu cấu hình thiết bị CNTT .
 • Hỗ trợ đánh giá, đề xuất và đàm phán nhà cung cấp phần cứng, tường lửa, viễn thông và phần mềm. Cố vấn / đào tạo các thành viên trong nhóm về các công nghệ hiện có và công nghệ mới:
 • Thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt theo chỉ đạo của Quản lý
 • Tương tác với khách hàng và nhân viên ở cấp độ kỹ thuật, theo yêu cầu.
 • Các nhiệm vụ khác theo sự phân công.

Job Responsibilities:

 • Cài đặt và cấu hình các máy chủ, thiết bị mạng và tường lửa nội bộ và khách hàng.
 • Quản lý và bảo trì máy chủ, mạng.
 • Quản lý và hỗ trợ sử dụng công nghệ của Microsoft, Linux, Unix và VMware
 • Thực hiện các kế hoạch dự án, đánh giá rủi ro và kế hoạch dự phòng.
 • Thực hiện các chức năng giám sát, quản lý cấu hình và báo cáo khi dự án vào giai đoạn bàn giao.
 • Xây dựng và viết tài liệu các phương pháp và các tiến trình hỗ trợ.
 • Thành thạo với hệ thống ghi nhật ký như: ELK bao gồm Kibana, Elastic search, log tag,… SIEM
 • Queue technology such as: Websphere MQ, Rabbit MQ
 • Caching and proxy like as: redis, nginx, apache, IBM http
 • Block chain with stellar / horizon API for managing Payment System.
 • Forwarding and revert protocol (TCP to SSL): socat
 • Manage and control device: Flyvemdm, GLPI, FusionInventory.
 • HSM features like as: EMV, DUKPT, ZKA and ZMK, PIN translation
 • Middleware application: Websphere Application Server, Weblogic, JBoss, Tomcat, wso2, ….
 • Forward and redirect TCP socket for public protocol IoT like as socat, ….

Job Requirements:

 • Có ít nhất 1 – 2 năm kinh nghiệm ở vị trí quản trị hệ thống, kỹ sư mạng hoặc kỹ sư vận hành mạng.
 • Kiến thức nâng cao về Windows Server (2003/2008)/ Hệ điều hành dành cho máy tính để bàn (XP/ 7)
 • Quản lý hơn 20 cơ sở hạ tầng Windows Server
 • Ưu tiên bằng cử nhân về khoa học máy tính (hoặc lĩnh vực liên quan).
 • Có chứng nhận Cisco Certified Network Associate hoặc Professional -CCNA MCITP Server
 • Hiểu biết về mạng LAN / WAN
 • Tích cực, năng động, có thể làm việc  độc lập
 • Có tinh thần làm việc nhóm tốt.

Apply for:

Email: [email protected]

To apply for this job email your details to loan.tran@alttekglobal.com