loader image

Junior/ Senior Software Developer

Những người sử dụng các ngôn ngữ lập trình để thiết kế, xây dựng và bảo trì các giải pháp của ALTTEKGlobal

Ứng tuyển ở cuối trang!

Mô tả công việc

 • Chúng tôi đã xây dựng hầu hết các hệ thống của mình trên công nghệ mã nguồn mở. Chúng tôi sử dụng .NET, .NET CORE, JAVA, NODEJS, SQL SERVER, MySQL, Docker, AZURE, v.v. Chúng tôi tin tưởng vào việc lựa chọn công cụ tốt nhất cho công việc và một phần trách nhiệm của bạn sẽ là xác định các công cụ giúp chúng tôi trở thành giải pháp thanh toán và ngân hàng tốt nhất tại Việt Nam và CHÂU Á
 • Chúng tôi hoan nghênh mọi ngôn ngữ lập trình (Java, C #, JavaScript, v.v.) vì chúng tôi tin rằng ngôn ngữ không nên là rào cản.

Trách nhiệm công việc

 • Đối với cấp Senior, bạn phải có ít nhất 4 năm kinh nghiệm trở lên với các hệ thống phân tán có lưu lượng truy cập cao và kiến ​​trúc máy khách-máy chủ.
 • Đối với cấp Junior, bạn phải có kiến ​​thức cơ bản về khoa học máy tính (lý thuyết, cấu trúc dữ liệu, thuật toán, mẫu thiết kế).
 • Có kinh nghiệm với SQL và cơ sở dữ liệu quan hệ.
 • Có kinh nghiệm về các công cụ môi giới tin nhắn, dịch vụ web, AWS (điểm cộng).
 • Cử nhân hoặc bằng cấp tương đương về Khoa học Máy tính hoặc chuyên ngành kỹ thuật liên quan.
 • Chúng tôi sử dụng các ngôn ngữ: .NET, .NET CORE, JAVA, NODEJS, SQL SERVER, MySQL, Docker, AZURE…
 • Chúng tôi hoan nghênh mọi ngôn ngữ lập trình (Java, C #, JavaScript, v.v.)

Yêu cầu chuyên môn

 • Đối với cấp Senior, bạn phải có ít nhất 4 năm kinh nghiệm trở lên với các hệ thống phân tán có lưu lượng truy cập cao và kiến ​​trúc máy khách-máy chủ.
 • Đối với cấp Junior, bạn phải có kiến ​​thức cơ bản về khoa học máy tính (lý thuyết, cấu trúc dữ liệu, thuật toán, mẫu thiết kế).
 • Có kinh nghiệm với SQL và cơ sở dữ liệu quan hệ.
 • Có kinh nghiệm về các công cụ môi giới tin nhắn, dịch vụ web, AWS (điểm cộng).
 • Cử nhân hoặc bằng cấp tương đương về Khoa học Máy tính hoặc chuyên ngành kỹ thuật liên quan.
 • Chúng tôi sử dụng các ngôn ngữ: .NET, .NET CORE, JAVA, NODEJS, SQL SERVER, MySQL, Docker, AZURE…
 • Chúng tôi hoan nghênh mọi ngôn ngữ lập trình (Java, C #, JavaScript, v.v.)

Lợi ích khi là nhân viên chính thức

 • Tiền thưởng khi hoàn thành dự án đúng tiến độ.
 • Tăng lương theo hiệu suất làm việc.
 • Du lịch hàng năm,
 • Gói bảo hiểm sức khỏe định kỳ hàng năm.
 • Gói thành viên Yoga Fitness