loader image

IT Business Analyst (BA)

Những người lập kế hoạch, tổ chức và quản lý, giám sát quá trình phát triển của dự án đảm bảo hoàn thành đúng thời gian, ngân sách và chất lượng.

Ứng tuyển ở cuối trang!

Mô tả công việc

 • Làm việc với Khách hàng để lấy yêu cầu, đàm phán, thống nhất nghiệp vụ với khách hàng.
 • Làm việc với Dev trong quá trình phát triển phần mềm khi được yêu cầu.
 • Làm việc với QC để đảm báo testcase đầy đủ các tính năng quan trọng.
 • Phối hợp với các bên liên quan để phân tích, đảm bảo các yêu cầu được thực hiện như mong đợi và xác định các yêu cầu thay đổi tiềm năng có thể xảy ra trong quá trình phát triển phần mềm.
 • Phân tích nghiệp vụ, thiết kế nghiệp vụ ứng dụng/ website. Kiểm tra luồng nghiệp vụ chính trên ứng dụng.
 • Đóng vai người dùng cuối để xác minh / xác thực kết quả / hệ thống so với các thông số kỹ thuật đã được phê duyệt.
 • Đóng vai trò Người quản lý dự án (PM) nếu được (điểm cộng)

Trách nhiệm công việc

 • Làm việc với Khách hàng để lấy yêu cầu, đàm phán, thống nhất nghiệp vụ với khách hàng.
 • Làm việc với Dev trong quá trình phát triển phần mềm khi được yêu cầu.
 • Làm việc với QC để đảm báo testcase đầy đủ các tính năng quan trọng.
 • Phối hợp với các bên liên quan để phân tích, đảm bảo các yêu cầu được thực hiện như mong đợi và xác định các yêu cầu thay đổi tiềm năng có thể xảy ra trong quá trình phát triển phần mềm.
 • Phân tích nghiệp vụ, thiết kế nghiệp vụ ứng dụng/ website. Kiểm tra luồng nghiệp vụ chính trên ứng dụng.
 • Đóng vai người dùng cuối để xác minh / xác thực kết quả / hệ thống so với các thông số kỹ thuật đã được phê duyệt.
 • Đóng vai trò Người quản lý dự án (PM) nếu được (điểm cộng)

Yêu cầu chuyên môn

 • Có kiến thức về lĩnh vực ngân hàng, thanh toán thẻ/ tài khoản: ví điện tử, QR, các loại thiết bị thanh toán (ATM, POS, mobile).
 • Có kiến thức về mô hình hóa UML, ERDvề kiểm tra / xác minh và UX / UI.
 • Có kiến thức căn bản về hệ CSDL: MSSQL, MariaDB/MySQL.
 • Có kiến ​​thức tốt về vòng đời phát triển phần mềm, các khái niệm phân tích kinh doanh, phân tích yêu cầu, thực hành quản lý và công cụ.
 • Có kiến thức về quản lý dự án (điểm cộng)
 • Kiến thức về CRM, ERP, Kế toán, Thuế (điểm cộng)
 • Soạn thảo/ viết tài liệu (URD, BRD, SRS, …)
 • Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán với khách hàng.
 • Có kỹ năng giải quyết vấn đề.
 • Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.
 • Có khả năng làm việc trong môi trường chịu áp lực cao.
 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm tại vị trí BA trong lĩnh vực liên quan Finance, Banking, Card Payment.
 • Cử nhân hoặc bằng cấp tương đương.

Lợi ích khi là nhân viên chính thức

 • Tiền thưởng khi hoàn thành dự án đúng tiến độ.
 • Tăng lương theo hiệu suất làm việc.
 • Du lịch hàng năm,
 • Gói bảo hiểm sức khỏe định kỳ hàng năm.
 • Gói thành viên Yoga Fitness