loader image

Chuyên viên vận hành hệ thống

Những người giám sát và báo cáo tình trạng hoạt động hằng ngày của hệ thống

Ứng tuyển ở cuối trang!

Mô tả công việc

 • Khảo sát, xây dựng phương án triển khai hệ thống cho khách hàng
 • Triển khai, cài đặt hệ thống dịch vụ cho khách hàng
 • Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng sử dụng hệ thống phần mềm trong suốt quá trình triển khai
 • Tuân thủ các quy định, quy trình liên quan đến nhiệm vụ.

Trách nhiệm công việc

 • Cài đặt và cấu hình các máy chủ, thiết bị mạng và tường lửa nội bộ và khách hàng.
 • Quản lý và bảo trì máy chủ, mạng.
 • Quản lý và hỗ trợ sử dụng công nghệ của Microsoft, Linux, Unix và VMware
 • Thực hiện các kế hoạch dự án, đánh giá rủi ro và kế hoạch dự phòng.
 • Thực hiện các chức năng giám sát, quản lý cấu hình và báo cáo khi dự án vào giai đoạn bàn giao.
 • Xây dựng và viết tài liệu các phương pháp và các tiến trình hỗ trợ.
 • Thành thạo với hệ thống ghi nhật ký như: ELK bao gồm Kibana, Elastic search, log tag,… SIEM
 • Queue technology such as: Websphere MQ, Rabbit MQ
 • Caching and proxy like as: redis, nginx, apache, IBM http
 • Block chain with stellar / horizon API for managing Payment System.
 • Forwarding and revert protocol (TCP to SSL): socat
 • Manage and control device: Flyvemdm, GLPI, FusionInventory.
 • HSM features like as: EMV, DUKPT, ZKA and ZMK, PIN translation
 • Middleware application: Websphere Application Server, Weblogic, JBoss, Tomcat, wso2, ….
 • Forward and redirect TCP socket for public protocol IoT like as socat, ….

Yêu cầu chuyên môn

 • Có ít nhất 1 – 2 năm kinh nghiệm ở vị trí quản trị hệ thống, kỹ sư mạng hoặc kỹ sư vận hành mạng.
 • Kiến thức nâng cao về Windows Server (2003/2008)/ Hệ điều hành dành cho máy tính để bàn (XP/ 7)
 • Quản lý hơn 20 cơ sở hạ tầng Windows Server
 • Ưu tiên bằng cử nhân về khoa học máy tính (hoặc lĩnh vực liên quan).
 • Có chứng nhận Cisco Certified Network Associate hoặc Professional -CCNA MCITP Server
 • Hiểu biết về mạng LAN / WAN
 • Tích cực, năng động, có thể làm việc  độc lập
 • Có tinh thần làm việc nhóm tốt.

Lợi ích khi là nhân viên chính thức

 • Tiền thưởng khi hoàn thành dự án đúng tiến độ.
 • Tăng lương theo hiệu suất làm việc.
 • Du lịch hàng năm,
 • Gói bảo hiểm sức khỏe định kỳ hàng năm.
 • Gói thành viên Yoga Fitness