loader image

Chuyên viên quản trị hệ thống

Những người trình độ chuyên môn cao và kỹ năng kỹ thuật mạnh mẽ có thể chịu trách nhiệm với toàn bộ hệ thống nội bộ.

Ứng tuyển ở cuối trang!

Mô tả công việc

 • Hỗ trợ ngoài giờ cho các trường hợp khẩn cấp liên quan đến cơ sở hạ tầng cũng như bảo trì không thường xuyên vào cuối tuần.
 • Vận hành và xây dựng tài liệu cấu hình thiết bị CNTT .
 • Hỗ trợ đánh giá, đề xuất và đàm phán nhà cung cấp phần cứng, tường lửa, viễn thông và phần mềm. Cố vấn / đào tạo các thành viên trong nhóm về các công nghệ hiện có và công nghệ mới:
 • Thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt theo chỉ đạo của Quản lý
 • Tương tác với khách hàng và nhân viên ở cấp độ kỹ thuật, theo yêu cầu.
 • Các nhiệm vụ khác theo sự phân công.

Trách nhiệm công việc

 • Cài đặt và cấu hình các máy chủ, thiết bị mạng và tường lửa nội bộ và khách hàng.
 • Quản lý và bảo trì máy chủ, mạng.
 • Quản lý và hỗ trợ sử dụng công nghệ của Microsoft, Linux, Unix và VMware
 • Thực hiện các kế hoạch dự án, đánh giá rủi ro và kế hoạch dự phòng.
 • Thực hiện các chức năng giám sát, quản lý cấu hình và báo cáo khi dự án vào giai đoạn bàn giao.
 • Xây dựng và viết tài liệu các phương pháp và các tiến trình hỗ trợ.
 • Thành thạo với hệ thống ghi nhật ký như: ELK bao gồm Kibana, Elastic search, log tag,… SIEM
 • Queue technology such as: Websphere MQ, Rabbit MQ
 • Caching and proxy like as: redis, nginx, apache, IBM http
 • Block chain with stellar / horizon API for managing Payment System.
 • Forwarding and revert protocol (TCP to SSL): socat
 • Manage and control device: Flyvemdm, GLPI, FusionInventory.
 • HSM features like as: EMV, DUKPT, ZKA and ZMK, PIN translation
 • Middleware application: Websphere Application Server, Weblogic, JBoss, Tomcat, wso2, ….
 • Forward and redirect TCP socket for public protocol IoT like as socat, ….

Yêu cầu chuyên môn

 • Có ít nhất 1 – 2 năm kinh nghiệm ở vị trí quản trị hệ thống, kỹ sư mạng hoặc kỹ sư vận hành mạng.
 • Kiến thức nâng cao về Windows Server (2003/2008)/ Hệ điều hành dành cho máy tính để bàn (XP/ 7)
 • Quản lý hơn 20 cơ sở hạ tầng Windows Server
 • Ưu tiên bằng cử nhân về khoa học máy tính (hoặc lĩnh vực liên quan).
 • Có chứng nhận Cisco Certified Network Associate hoặc Professional -CCNA MCITP Server
 • Hiểu biết về mạng LAN / WAN
 • Tích cực, năng động, có thể làm việc  độc lập
 • Có tinh thần làm việc nhóm tốt.

Lợi ích khi là nhân viên chính thức

 • Tiền thưởng khi hoàn thành dự án đúng tiến độ.
 • Tăng lương theo hiệu suất làm việc.
 • Du lịch hàng năm,
 • Gói bảo hiểm sức khỏe định kỳ hàng năm.
 • Gói thành viên Yoga Fitness